Groningen Winter Triathlon

We have just got back from Groningen in the north of Holland, where we were sponsoring the latest race in the Dutch Winter Triathlon series. The Dutch like to do triathlon differently when it gets cold, so they do RUN-BIKE-SKATE (sprint distance is 5k run, 25k bike and 10k skate and the middle distance is 10k run, 50k bike and 20k skate).

Carvalho Custom sponsored the winners’ jerseys for the event, so Nicole from our office got the job of giving out medals, flowers and the jerseys to the podium girls and boys and of course brought a bit of glamour to the event!

Carvalho Custom is sponsoring the complete series, which is 5 events, the last of which takes place in Twente on the 24th of March. We really like to sponsor events like this as it is our way of giving something back to the sports that keep us in business and it is also a great opportunity to meet some of our clients, some of whom we only ever get to communicate by phone and email. Our heartfelt thanks to the organizers of the event in Groningen who made us feel very welcome and of course to the Dutch triathlon association, which has done so much to help make our sponsorship of the series worthwhile.

Wij zijn net terug uit Groningen waar wij de laatste race van de Nederlandse Winter Triathlon serie hebben gesponsord. Zodra het te koud wordt passen de Nederlanders de triathlon aan aan de omstandigheden: HARDLOPEN-FIETSEN-SCHAATSEN (korte afstand is 5km hardlopen, 25 km fietsen en 10 km schaatsen, middel afstand is 10 km hardlopen, 50 km fietsen en 20 km schaatsen).

Daar Carvalho Custom de sponsor was van de winnaars shirts, kreeg Nicole van ons kantoor de eer de medailles, de bloemen en de shirts aan de winnaars op het podium te overhandigen wat zij natuurlijk met veel stijl en glamour deed.

Carvalho Custom sponsort de hele serie d.w.z. 5 evenementen. De laatste vindt plaats op 24 maart a.s. in Twente.
Wij sponsoren dergelijke evenementen graag want het is onze manier om iets terug te doen voor de sportwereld, die ons bedrijf staande houdt. Het is ook een goede gelegenheid om enkele van onze klanten persoonlijk te ontmoeten met wie wij anders alleen telefonisch of e-mail contact hebben.

Onze hartelijke dank aan de organizatoren van het evenement in Groningen, die ons zo welkom hebben gemaakt en natuurlijk aan de Nederlandse Triathlon Associatie die zoveel gedaan heeft om ons het sponsoren van de serie de moeite waard te maken.

Comments are closed

COPYRIGHT 2014 FUEL THEMES. All RIGHTS RESERVED.